DALYVIO ANKETA

Jeigu norite dalyvauti darbų saugos kursuose, kurie rengiami nuotoliniu būdu, privalote užpildyti dalyvio anketą. Galite tai padaryti užpildydami žemiau pateiktą formą arba parsisiųsdami dalyvio anketą .doc formatu arba .pdf formatu. Užpildžius atsiųsti darbų saugos specialistei el.paštu vaiva@justicija.eu 

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „Justicija“

Juridinių asmenų registras Kodas 300030352 Olimpiečių g. 1A-12, Vilnius

Tel. +370 698 08419


DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS

MOKYMO DALYVIO ANKETA


Informuojame, kad jūsų asmens duomenys bus tvarkomi paslaugų teikimo (registracijos į kursus ir dalyvavimo kursuose) tikslais. Daugiau apie jūsų asmens duomenų tvarkymą privatumo politikoje, kurią skelbiame interneto svetainėje www.justicija.eu.

Visa šalių viena kitai pateikta techninė, finansinė, komercinė ir kita informacija, susijusi su šia paraiška yra konfidencialūs ir abi Šalys neturi teisės atskleisti informacijos apie juos tretiesiems asmenims. Už šios informacijos atskleidimą be kitos šalies raštiško sutikimo šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.


Ar pageidautumėte gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, t. y. mūsų naujienas apie organizuojamus kursus, specialius pasiūlymus ir kt.? Šiuo tikslu mes tvarkytume šiuos Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį ir/ar el. paštą. Teisinis duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais pagrindas – ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktas (gavus Jūsų kaip Duomenų subjekto sutikimą). Tiesioginiais rinkodaros tikslais tvarkomus asmens duomenis galime perduoti tik tretiesiems asmenims, teikiantiems specializuotas paslaugas, tam, kad išsiųstų el. laiškus, pritaikytų per reklamos platformas užsakomos reklamos pobūdį Jūsų asmens duomenys bus saugomi 5 metus nuo sutikimo davimo dienos, išskyrus atvejus, jei pageidausite šį terminą pratęsti.

Pažymėdama (-s) varnele, aš sutinku, kad UAB “Justicija” tvarkytų mano asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais. Man yra žinoma mano teisė bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą.

TelefonuEl.paštu
Sutinku, kad mano pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi laikantis privatumo politikos.